1917
Den 15 e mars 1917 säljer Jonas ett antal hektar till ”Stens”, Per Olsson för 3000 kr.
Enligt köpebrevet är har köpet upprättats med utgångspunkt från handlingar vid laga skifte 1863 och 1903. Men till utseendet påminner den väldigt mycket om den karta som jag använt tidigare och upprättats 1885. De grönmarkerade delarna på bilden nedan för visar de delar som styckades av och övergick i Stens ägor

Hisved 1917


Kommentarer

1917 — Inga kommentarer

Lämna ett svar

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>