1785

1785
Så här ser miljön runt gården ut vid år 1785. Kartbilden kommer från ett dokument som beskriver ett lagaskifte som genomfördes i mitten på 1700-talet. Man kan väl vara förhållandevis säker på att de åkrar som gränser mot ån har fått rätt placering.
Men de andra åkrarna är svårare att placera rätt. Om man utgår från att allt på kartan ska vara inritat på rätt ställe och använder ån som referenspunkt stämmer det inte rikigt. Fast å andra sidan hade väl inte 1700-tals lantmätarna tillgång till flygplan att mäta med. De åkrar om ligger en bit från ån är lite ”kinkiga” att få till, svårt att veta om de hamnat rätt.

Inga byggnader markerade på kartorna. Enligt dokumenten tillhör marken på bilden hemmanet Långhed 13, dvs Ol-Pers och av noteringar så kan man uttyda att åkrarna kallades något i stil med Hedsweden, dvs rätt likt Hisveden som det kallas på 1850-talet.

När jag var liten så fanns det många gamlingar som kallade gården för ”Hisveden”, eller ”Hisvejjerne” vilket skulle kunna betyda något i stil med att gården ligger ”hitom svedjan eller svedjorna”. Exakt hur namnet uppstått har försvunnit i historiens dimmor. Kanske kan förklaringen finnas på kartan nedanför. I så fall kan kanske vi med efternamnet Hisved på det sättet spåra vårt efternamn till en åker som anlades för nästan 250 år sedan.

Hisved 1785

Hedsweden1785

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *