Generationer på gården

Gården har sitt ursprung i ett av Långheds stamhemman – nämligen Ol-Pers, Långhed 13. I mitten av 1800-talet delade två bröder hemmanet mellan sig. Den ene brodern tog över ursprungsgårdarna och den andre brodern övertog de nordligare delarna av hemmanet. Det är okänt om det fanns några byggnader på platsen vid denna tidpunkt.  

Jag har fått berättat för mig att bryggstugan, som är det hus som står till förfogande till uthyrning stod färdigt ca 1845. I samband med färdigställandet av bryggstugan påbörjades byggnationen av den stora huvudbyggnaden, denna byggnad ska ha stått klart någon gång 1856.

Generation 1

Gården började byggas i mitten på 1800-talet av bonden Eric Pehrsson.

Eric Pehrsson kommer från början från Långhed 13, gården Ol-Pers och är en av 3 söner, han föddes 1818 och 32 år senare, år 1850 gifte han sig med Cherstin Hansdotter.

De flyttar till Långhed s13 Eric-Pers (Hisvedjorna) år 1954. De får tillsammans 3 söner och 2 döttrar. Men det är bara döttrarna Karin och Brita som lever längre än till sin 1-årsdag.

Under perioden 1855-1860 avlöser 4 pigor varandra på gården. De verkar stanna i ungefär 1 år var.

Generation 2

Gården kallas från början ”Eric-Pers”, efter sin byggherre, och kanske hoppades Eric att gården skulle få behålla det namnet. Men historien visar annorlunda. Gården nämns för första gången som Hisvedjorna i husförhörsboken från 1881, därefter används inte längre namnet Eric-Pers/Erk-Pers.

Generation 2 består av två döttrar (tre söner har dött under det första levnads året). Döttrarna är döpta till Brita och Karin.

Den äldsta dottern Brita verkar var den som tillsammans med sin man Per Olsson (troligen från Långhed 17, Hedqvist) tar över hemmanet. Hon och Per gifter sig med varandra 1874 och står under några år som överhuvuden på Långhed s13 Hisvedjorna

I kyrkboken från 1876 noteras att Per Olsson är bonde på no s13 Eric-Pers med Hustrun Brita Ersdotter. På gården bor Britas föräldrar samt deras dotter Karin.

Några år går och vi kan efter år 1880 läsa några noteringar på raden för Per Persson. Här skrivs att paret ”skrives för sig och en oläslig notering”.

Det som händer är troligtvis ganska ovanligt. Brita och Per kliver av som överhuvuden och ”Bonddottern” Karin tar vid som överhuvud.

Brita och Per verkar flytta från gården och bosätter sig på Långhed af no 14. Det noteras i husförhörsboken att Per är skattetorpare.

I samtliga böcker under perioden 1886 och 1914 noteras att Per är sinnessvag och vårdas på hospital. Per avlider 1914-08-09 på Uppsala hospital. Brita lever till 1930. Kan Pers sinnessvaghet vara orsaken till att man år 1880 bestämmer sig för att Karin får överta rollen som ”hemmansägare”.

Hon står noterad som bonddotter och ogift i några år efter övertagandet. Föräldrarna Eric och Cherstin bor fortfarande kvar på gården.

Husförhörsböckerna visar att dottern Karin i samband med händelserna 1881 ”skrivs på hemmanet”. Hon betecknas som bonddotter.  På gården finns också drängen Olof Olsson från Stens, han anländer som dräng på Hisvedjorna ca 1881 och är då i 15-årsåldern.

Olof verkar jobba som dräng på några olika hemman under några år. År 1897 verkar hans kringflackande liv vara över, då blir det nämligen giftermål mellan honom och Bonddottern Karin.

Karin är då 40 år och Olof 31 år.

Karin och hennes man Olov sköter hemmanet fram till ca 1914. Karin är då 57 och Olof 48.

Kanske har paret vid det laget tröttnat på att sköta hemmanet. De har inga barn som kan ta över gården och 1914 säljer Olov & Karin alltsammans till Jonas Pehrsson från Långhed 12.

Vart dom tar vägen efter det är okänt för mig, annat än att Olof dör 1916 vid en ålder av 50 år. Karin flyttar till sin syster Brita i PerOls. Dubbelkolla källa, enligt släktboken så avlider hon 1937, hon är då 80 år gammal.

Några svårläsliga noteringar i kyrkboken ser ut att peka på att hon omyndigförklarad en tid innan sin död?

Generation 3 (ny släkt tar över hemmanet)

Jonas Pehrsson & Marta Johansson

Jonas Pehrsson är född 1874 i Ol-Anders (Långhed 15), när han är 29 år gammal gifter han sig Marta Johansson från Jon Lars, hon är då 28 år, de får tillsammans 10 barn. De bor förmodligen kvar på Ol-Anders fram till ca 1914 då dom köper gården Hisved. Den äldsta sonen Algot som kommer att överta Hisved är då ca 9-10 år gammal. Jonas avlider 1934 vid en ålder av 60 år, Marta lever vidare till en ålder av…..

Generation 4

Algot som övertagit gården gifter sig med Karin Olsson (från Söroms i Tranberg). De får tillsammans en dotter som döps till Karin, äktenskapet får ett hastigt och olyckligt slut då hon avlider vid förlossningen. Algot gifter om sig med Edit Persson som jobbar som hembiträde på gården. Edit har sedan tidigare en dotter vid namn Alice. Algot och Edit får tillsammans barnen Märta och Ivar. Algot och Edit blir 89 och 84 år gamla. Algot bygger ny ladugård 1948, han genomför även moderniseringar i det stora husets nedervåning och sätter eternitplattor på utsidan.

Generation 5

Ivar tar över jordbruket i början på 1970-talet, han träffar Kersti Eldeskog de gifter 1972 och åren 1972, 1975 och 1976 får de barnen Pär, Lena och Olov. Gården genomgår ytterligare moderniseringar. Hela övervåningen på huvudbyggnaden varmbonas. Den lilla vedspisen på nedervåningen pensioneras och nytt pannrum byggs i vedbon. Åren 2008 till 2010 återställs fasaden till det klassiska utseende man brukar förvänta sig av en Hälsingegård, röd med vita knutar.

Samtliga rum utom ett i bryggstugan renoveras och varmbonas, huset är nu redo att användas för uthyrning. Bakstugan börjar åter användas.

Gården utrustas med maskinhall och i samband med att mjölkproduktion läggs ned övergår driften till KRAV-odling. Ny hall för kossornas utedrift byggs. Samtliga byggnader på gården förses med plåttak