Generationer på gården

Generation 1
Gården började byggas i mitten på 1800-talet av bonden Eric Pehrsson. Eric Pehrsson kommer från början från gården Ol-Pers och är en av 3 söner, han föddes 1818 och 32 år senare, år 1850 gifte han sig med Cherstin Hansdotter. De båda tillbringar antagligen sedan resten av sina liv på gården. De får tillsammans 3 söner och 2 döttrar. Men det är bara döttrarna som lever längre än till sin 1-årsdag.

Generation 2
Gården kallas från början ”Erk Pers”, efter sin byggherre, och kanske hoppades Eric att gården skulle få behålla det namnet. Men historien visar annorlunda. Cirka 40 år senare när gården gått över till nästa generations ägo finns nämligen Erics dotter Karin och hennes man Olov upptagna som boendes i Hissvedjorna.

Karin och hennes man Olov sköter hemmanet fram till ca 1914. Kanske har paret vid det laget tröttnat på att sköta hemmanet. De har inga barn som kan ta över gården och 1914 säljer Olov & Karin alltsammans till Jonas Pehrsson. Vart dom tar vägen efter det är okänt för mig, annat än att Olof dör 1916 vid en ålder av 50 år. Karin flyttar till sin syster i PerOls, enligt släktboken så avlider hon 1937, hon är då 80 år gammal.

Generation 3 (ny släkt tar över hemmanet)
Jonas Pehrsson & Marta Johansson
Jonas Pehrsson är född 1874 i Ol-Anders (Långhed 14), när han är 29 år gammal gifter han sig Marta Johansson från Jon Lars, hon är då 28 år, de får tillsammans 10 barn. De bor förmodligen kvar på Ol-Anders fram till ca 1914 då dom köper gården Hisved. Den äldsta sonen Algot som kommer att överta Hisved är då ca 9-10 år gammal. Jonas avlider 1934 vid en ålder av 60 år, Marta lever vidare till en ålder av…..

Generation 4
Algot som övertagit gården gifter sig med Karin Olsson (från Söroms i Tranberg). De får tillsammans en dotter som döps till Karin, äktenskapet får ett hastigt och olyckligt slut då hon avlider vid förlossningen. Algot gifter om sig med Edit Persson som jobbar som hembiträde på gården. Edit har sedan tidigare en dotter vid namn Alice. Algot och Edit får tillsammans barnen Märta och Ivar. Algot och Edit blir 89 och 84 år gamla. Algot bygger ny ladugård 1948
, han genomför även moderniseringar i det stora husets nedervåning och sätter eternitplattor på utsidan.

Generation 5
Ivar tar över jordbruket i början på 1970-talet, han träffar Kersti Eldeskog de gifter 1972 och åren 1972, 1975 och 1976 får de barnen Pär, Lena och Olov. Gården genomgår ytterligare moderniseringar. Hela övervåningen på huvudbyggnaden varmbonas. Den lilla vedspisen på nedervåningen pensioneras och nytt pannrum byggs i vedbon.
 Åren 2008 till 2010 återställs fasaden till det klassiska utseende man brukar förvänta sig av en Hälsingegård, röd med vita knutar.

Samtliga rum utom ett i bryggstugan renoveras och varmbonas, huset är nu redo att användas för uthyrning. Bakstugan börjar åter användas. 

Gården utrustas med maskinhall och i samband med att mjölkproduktion läggs ned övergår driften till KRAV-odling. Ny hall för kossornas utedrift byggs. Samtliga byggnader på gården förses med plåttak