Nutid

Nutid
Bryggstugan som syns på bild anv�ndes förr som sommarbostad, det stora huset som ligger utanf�r bild fungerade som vinterbostad.

Min farfars far flyttar hit någon gång runt 1912-1914. Lite senare tar min farfar och några av hans syskon namnet Hisved efter gården.

När vi närmar oss modernare tider ”överges” bryggstugan helt och hållet som bostad och fungerar mest som lagringsutrymme för saker som inte används så ofta.

1990 kom idén att göra en varsam renovering för att behålla 1800-talskänslan men ändå ge bryggstugan till modern standard. Det norra rummet på nedervåningen gjordes om till kök/bakstuga och den gamla vedeldade bakugnen som stått oanvänd i årtionden renoverades. Nu är den åter i drift och används till att grädda Hissvejernes tunnbröd”.

Huset går att hyra till veckoboende i form av ”Bo på Lantgård” eller för övernattningar i formen ”rum & frukost”. Läs mer om det under länken ”Boende”.

Gården och jordbruket i övrigt
Gården är krav-cerifikerad och djuren är uppfödda på gårdens eget hö och korn, odlat utan konstgödsel eller besprutning. Djurskötsel och odling är kretsloppsbetingad och den gödsel som kossorna producerar återförs till åkern för att bilda näring efterföljande år.

Alla djur på gården går fritt och har möjlighet att gå ut i friska luften när de vill. När kossorna kalvat så låter vi kalven gå kvar hos sin mor och dia henne hela uppväxten, mjölkersättning används inte (utom om någon kalv skulle bli väldigt sjuk och inte orka dia). Gårdens produktion av vete och råg för bakning sker på samma sätt som övriga jordbruket, dvs utan några tillsatser i form av konstgödsel eller besprutning.

Gården har genomgått ett flertal ansiktslyftningar och tillbyggnader genom åren. Exempelvis när min farfar spikade vita eternitplattor på det stora boningshuset. Resultatet blev underhållsfritt och ”modernt” som det skulle vara för 60 år sedan. Nästa exempel är när min far under åren 2008-2010 återställde fasaden till det klassiska hålsingegårdsutseendet genom att brädfordra och måla rött med vita knutar.